Excel - gegevens groeperen

Soms wil je gegevens in detail zien, maar soms is het voor presentatie ook handig op het detail te verbergen en alleen de totalen te laten zien. Dit kan. We gebruik hiervoor de funktie groeperen.


   
     
  1. We hebben een gegevensblad en willen de kolommen met de kwartalen verbergen om alleen de kolom 'Verkopen' te zien.  
     
   
     
  2. We selecteren kolom C tot en met F. Dit doen we door op kolom C te klikken en terwijl we de linkermuisknop ingdrukt houden slepen we dit naar kolom F en laten de muisknop weer los. Dit kan ook door op kolom C te klikken (bovenin op grijze balk ) en de shift knop in de drukken en met het pijltje naar rechts te gaan.  
     
   
     
  3. In het menu kiezen we voor 'Data', vervolgens voor 'Overzicht' en daarna 'Groeperen'  
     
   
     
  4. En klaar is het. Je ziet boven in een rechte streep met een '-' teken. Klik op de '-' om de groep te sluiten.  
     
   
     
  5. Nu is de groep gesloten en zie je bovenin een '+ '. Als je op de + klikt open je de groep weer.  
     Hetzelfde kun je doen met rijen, dan selecteer je rijen in plaats van kolommen.
Je kunt een groep ook weer opheffen via het menu. Selecteer weer de kolommen (of rijen) en kies dan Data, Overzicht en groep opheffen.
Voor geavenceerde toepassing kun je groepen ook weer nesten, dus meerdere groepen weer groeperen.