Excel - formule functies

We gebruiken functies in formules, er zijn heel veel functies, hier een kleine selectie van functies welke ikzelf wel gebruik.

ABS
ABS(getal)
Dit maakt het een absoluut bedrag, dus van negatieve bedragen wordt ook een positief bedrag.
Dit gebruik ik regelmatig als ik grote plus en min bedragen moet vergelijken. Ik maak de bedrag absoluut en sorteer de tabel daarna op ABS bedrag.AFRONDEN
Rondt getal naar boven af, verder van nul af, op het dichtstbijzijnde veelvoud van significantie. Als u bijvoorbeeld geen centen wilt gebruiken in prijzen, gebruikt u de formule =AFRONDEN.BOVEN(4,42;0,05) om de prijzen naar boven af te ronden op de dichtstbijzijnde stuiver. Een product dat eigenlijk fl 4,42 kost, wordt dan als fl 4,45 geprijsd.

De door mij het meeste gebruikte is AFRONDEN (getal;aantal decimalen)
getal is het getal dat je wilt afronden.
aantal decimalen geeft het aantal decimalen aan waarop je het getal wilt afronden.

AFRONDEN(2,15; 1) resulteert in 2,2
AFRONDEN(2,149; 1) resulteert in 2,1
AFRONDEN(-1,475; 2) resulteert in -1,48
AFRONDEN(21,5; -1) resulteert in 20


ALS
ALS(Als waarde ; dan doe ik dit ; anders doe ik dit)
Als help in excel om vergelijking te maken voor analyses. Dit is vergelijkbaar met het in andere programmeertalen gebruikte IF-THEN.
ALS(5<6 ;"te weinig verkocht"; "voldoende verkocht") resulteert in "te weinig verkocht"
ALS(7<6 ;"te weinig verkocht"; "voldoende verkocht") resulteert in "voldoende verkocht"
ALS(5>6 ;5; 6) resulteert in 6
ALS(7>6 ;7; 6) resulteert in 7

De cijfers in de vergelijking mogen natuurlijk ook formules of cellen zijn.
Tekst die uitgevoerd moet worden in vergelijking moet tussen aanhalingstekens staan.DEEL
DEEL geeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks, gerekend vanaf de positie die u opgeeft, op basis van het aantal tekens dat u opgeeft.

DEEL(tekst; vanaf positie ; aantal op te halen tekens)

De eerste positie van een woord is 1, de tweede positie (teken) is 2 enz
De "vanaf positie" is de positie van het eerste teken wat je in wil lezen.
Het "aantal op te halen tekens" is het aantal tekens dat u uit tekst wilt ophalen.

Voorbeelden
DEEL("Voetbal"; 1; 4) resulteert in "Voet". Vanaf de 1e positie, de V, haalt hij 4 tekens op, dus voet.
DEEL("Voetbal"; 5; 3) resulteert in "bal". Vanaf de vijfde positie, de b, haalt hij 3 tekens op, dus bal
DEEL("1234567890"; 5; 2) resulteert in "56". Vanaf de vijfde positie, een vijf, haalt hij 2 tekens op, dus de 5 en de 6.HERHALING
HERHALING herhaalt een tekst een aantal malen.

Vooorbeeld: HERHALING("^-^"; 3) Geeft de tekenreeks 3 maal weer (^-^^-^^-^)
HERHALING("-";10) Geeft een streepje 10 maal weer (----------)
HERHALING("|";7) Geeft een streepje 10 maal weer (|||||||)
Met een ander lettertype kun de deze strepen ook als een soort grafiek gebruiken.HORIZ.ZOEKEN
De functie horizontaal zoeken behandel ik in een apart hoofdstuk.JAAR
De functie JAAR() geeft alleen het jaar van het getal of cel in de formule.
Vooorbeeld:
JAAR(31-JAN-2008) geeft 2008
JAAR(+B3) geeft het jaar van de datum in cel B3LENGTE
LENGTE geeft het aantal tekens in een tekenreeks (de inhoud van de cel).

Vooorbeeld: In cel A2 staat 'De kracht van het totaal'
De formule =LENGTE(A2) geeft dan een resultaat van 24. Dit is de lengte van de letters plus de spaties.

MAAND
De functie MAAND() geeft alleen de maand van het getal of cel in de formule.
Vooorbeeld:
MAAND(31-JAN-2008) geeft 1 is maand 1
MAAND(+B3) geeft de maand van de datum in cel B3

v ROMEINS
ROMEINS geeft de waarde van een getal weer in een Romeinsgetal welke als tekst wordt weergegeven.

Vooorbeeld: =ROMEINS(2007;0) resulteert in MMVII


SUBSTITUEREN
De formule is SUBSTITUEREN(tekst;oud_tekst;nieuw_tekst;rang_getal)
SUBSTITUEREN vervangt de ene waarde, voor de andere waarde op een bepaalde positie (rang_getal).
Vul je het rang_getal niet in, dan vervangt het alle oud_tekst voor nieuw_tekst.

Vooorbeeld: Cel A3 heeft een naam 'Peter de Vries'
=SUBSTITUEREN(A3;" ";".") levert dan op "Peter.de.Vries'
=SUBSTITUEREN(A3;" ";".")&"@emailadres.nl" levert dan een email adres op 'Peter.de.Vries@emailadres.nl'
Cel A3 heeft de waarde 'Kwartaal 1, 2011'
=SUBSTITUEREN(A3;"1";"2";1) De eerste "1" vervangen door "2" (Kwartaal 2, 2011)
=SUBSTITUEREN(A3;"1";"2";3) De derde "1" vervangen door "2" (Kwartaal 1, 2012)VERT.ZOEKEN
De functie vertikaal zoeken behandel ik in een apart hoofdstuk.VIND.ALLES
VIND.ALLES geeft de begin positie van een teken welke je in een cel zoekt.
Vooorbeeld: =VIND.ALLES(" ";A2) zoekt een spatie in het veld A2