Excel - formules

We gebruiken formules om waarden te berekenen, of wiskundige functies toe te passen op cellen.

Formules kunnen gemaakt worden met:

Er zijn twee manieren om een formule te maken:

Als er meerdere bewerkingen in een opdracht staan dan wordt het lastiger, immers dan moeten we om de volgorde denken.
Op school hebben wij de ezelsbrug Mijnheer Van Dalen Wacht Op Antwoord (of de variatie Mijnheer Van Dalen Woont Op Ameland) geleerd om de volgorde van de bewerkingen bepalen. De volgorder MVDWOA staat dan voor Machtsverheffen, Vermenigvuldigen, Delen, Worteltrekken, Optellen en Aftrekken.

Excel heeft hierbij een iets afwijkende volgorde. Excel zal eerst het percentage berekenen, dan machtsverheffen, dan vermenigvuldigen of delen die op hetzelfde niveau behandelt worden en steeds van links naar rechts worden uitgevoerd, en tenslotte optellen en aftrekken die ook op hetzelfde niveau behandelt worden en ook van links naar rechts worden uitgevoerd.


Machtsverheffen  ^ teken boven 6
Vermenigvuldigen  * teken boven 8
Delen  / 
Worteltrekken  =WORTEL(getal) moet met formule
Optellen  + 
Aftrekken  - 

De locatie van de tekens is op mijn toetsenbord en kan afwijken bij toetsenborden met afwijkende landen instellingen.

De veiligste manier met formules is om delen van de formule die eerst uitgevoerd moeten worden binnen haakjes te plaatsen.
Voorbeeld:
Stel we hebben de formule 14-7+1x6
Normaal met "MVDWOA" zouden we verwachten :
1x6=6
6+7=13
14-13=1

In EXCEL zou de volgorde zijn:
1x6=6
14-7=7 immers Excel beschouwd plus en min gelijk en neemt de eerste vanaf links
7+6=13

Dus in excel kunnen we de formule beter tussen haakjes plaatsen, welke van de binnen naar buiten wordt uitgevoerd:
=14-(7+(1x6)))
De eerste bewerking zijn de binnenste (1x6) = 6, daarna (7+(6))=13 en dan (14-(13))= 1
Hieronder een aantal voorbeelden van wat moeilijker formules.


   
     
  1. Een voorbeeld formule waar we dus verschillen bewerkingen doen. We gebruiken haakjes om aan te geven wat eerst moet worden berekend. Ook gebruik ik hier de functie wortel om het worteltrekken te tonen, dit kan niet met een teken, maar alleen met de functie.  
     
   
     
  2. We willen de tafel van 7 berekenen.
We kunnen dit doet door =1*7 en daaronder =2*7 enz.
Maar wij doen dit slimmer, wij doen dit door een formule =+A4*B2
 
     
   
     
  3. De formule in cel B4 willen we nu kopieeren naar cel B5.
Dit kan via het menu. Ga in cel B4 staan en doe 'Bewerken' en 'Knippen'
Ga dan naar cel B5 en ga menu 'Bewerken' en 'Plakken'
Zelf doe ik dit meestal via toestcombinaties. Dit kunnen we doen door in Cel B4 de toetsen Ctrl+C in te drukken en daarna in Cel B5 Ctrl+V.
Maar je ziet het kopieert niet juist, de waarde is nul. Dit komt doordat de formule =+A5*B3 is en B3 is nul.
 
     
   
     
  4. Dus dit moet anders. We gaan in veld b4 staan, de formule komt nu in de formulebalk onder het menu.
We klikken nu op met de muis voor de 'B2'
 
     
   
     
  5. Met de muisaanwijzer voor de B2 drukken we op F4 en de waarde wordt vastgezet. Het $ teken voor de letter is voor de kolom en het $ teken na de letter is voor de rij.
Dit kunnen we dan ook handmatig intypen. Een $ teken voor en na de letter zet de waarde vast.
Alleen een $ voor de letter houd bij kopieeren de kolom vast.
Alleen een $ na de letter houd bij kopieeren de rij vast.
 
     
   
     
  6. Nu kunnen we veld B4 weer kopieeren naar beneden. Dit kan ook door het vierkantje rechtsonder in de cel b4 aan te klikken. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de muis naar onderen en laat de muisknop weer los. En zie de waarde van 7 wordt vastgehouden en je hebt de tafel van 7. Als je nu in veld B2 de 7 wijzigt in 8 dan rekent het nu door als de tafel van 8.