Excel - Basis

Excel komt voort uit het oude tabellarische kasboeken. Alleen is het nu een electronische versie.
  Links een afbeelding van zo'n oud kasboek. Het kasboek bestaat uit een soort titel boven in en dan naar onderen toe regels en van links naar rechts kolommen. Als indeling zie een kolom is voor de datum, een omschrijving en bedragen.
Rechts een afbeelding van een excel blad. Ook excel bestaat van boven naar beneden uit regels en van links naar rechts kolommen.  
Rechts een afbeelding van een excel blad. En ook in excel kun je tekst en bedragen invullen. Het voordeel van een electronisch rekenblad is dat je ook formules kunt gebruiken  


Om in het excelblad te bewegen kunt u de volgende knopen op het toetsenbord gebruiken:

pijltjestoets "UP"  je gaat nu een cel omhoog
pijltjestoets "DOWN"  je gaat nu een cel omlaag
pijltjestoets "LEFT"  je gaat nu een cel links
pijltjestoets "RIGHT"  je gaat nu een cel rechts
    
Page Up toets  je gaat nu een pagina omhoog
Page Down toets  je gaat nu een pagina omlaag
Alt + Page Up toets  je gaat nu een pagina naar links
Alrt + Page Down toets  je gaat nu een pagina naar rechts
    
Ctrl + Home toets  je gaat nu naar de hoogst linkse cel
Ctrl + End toets  je gaat nu naar de laagst rechtse cel
    
Tab toets  je gaat nu een cel rechts
Shift + Tab toest  je gaat nu een cel links
Enter toets  je gaat nu een cel naar onder
Shift + Enter toets  je gaat nu een cel naar boven
    
ctrl + a   all = alles selecteren
ctrl + b   bold = tekst vet
ctrl + c   copy = kopiėren
ctrl + d   neemt de gegevens van de cel erboven over
ctrl + f   find = gegevens zoeken c.q. vervangen
ctrl + g   go to = verschillende opties
ctrl + h   vervangen van ….
ctrl + i   italic = tekst schuin zetten
ctrl + k   link invoegen
ctrl + n   new = nieuwe werkmap/ document
ctrl + o   openen van bestanden
ctrl + p   printopdracht
ctrl + r   neemt de gegevens van de cel links over
ctrl + s   save = bestand opslaan
ctrl + t   maakt alle kolommen breder
ctrl + u   underline = tekst onderstrepen
ctrl + w   afsluiten werkmap
ctrl + v   plakken (na kopiėren)
ctrl + x   knippen
ctrl + z   laatste actie ongedaan maken, tenzij er al opgeslagen is
    
shift + F1   help functie
shift + F2   opmerking invoegen
shift + F3   functie plakken
shift + F5   find = gegevens zoeken c.q. vervangen
shift + F10   toont scrollmenu rechtermuisknop
shift + F11   nieuw werkblad invoegen in werkmap
shift + F12   save = bestand opslaan