Access - Kruistabel


Een kruistabel in MS Access is vergelijkbaar met de draaitabel in MS Excel.
Persoonlijk vind ik de draaitabel in Excel flexibeler met meer mogelijkheden, maar Excel heeft beperking in het aantal records waar Access weer beter op is voorbereid.

   
     
  1. In de werkbalk zie je een knop met Nieuw er op. Een menu opent en je kies voor de Kruistabelquery.
 
     
   
     
  2. Kies de tabel of query die je wilt gebruiken voor de kruistabel.  
     
   
     
  3. Een wizard menu opent en je kunt de rijen selecteren die links in de kruistabel komen.
In dit voorbeeld is die het veld afdeling en werknemer.
 
     
   
     
  4. Een wizard menu opent en je kunt de kolom selecteren die boven in de kruistabel komt.
Je kunt één kolom met de muis selecteren. In dit voorbeeld is dit Artikel.
 
     
   
     
  5. Een wizard menu opent en je kunt de 'waarde' selecteren die midden in de kruistabel komen.
In de voorbeeld selecteren we de omzet en in de functie selecteren we som.
 
     
   
     
  6. Als we nu de wizard voltooien kunnen we de kruistabel query draaien.
Dit kan met
Hierboven dan het voorbeeld van de uitkomst van deze kruistabel.
 
     
   
     
  7. Bij stap 5 hadden we ook percentage en functie gemiddelde kunnen kiezen.  
     
   
     
  8. Dan krijgen we een kruistabel met gemiddelde percentages per afdeling.  
     
   
     
  9. Net als een gewone query kunnen we ook de instellingen wijzigen in het ontwerpscherm.